2014 TEMMUZ AYI TAKVİMİ..... Tıklayınız
Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Temmuz 01/07/2014 09/07/2014 16-30 Haziran 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 01/07/2014 15/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 01/07/2014 21/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/07/2014 21/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 01/07/2014 21/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/07/2014 21/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 16/07/2014 24/07/2014 1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 01/07/2014 31/07/2014 2013 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi 01/07/2014 31/07/2014 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi 01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi 01/07/2014 31/07/2014 Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) 01/07/2014 31/07/2014 Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi 01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/07/2014 31/07/2014 Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/07/2014 31/07/2014 16-30 Haziran 2014 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 16/07/2014 31/07/2014 1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Mükellef Girişi
giriş yap
Kısayol Bağlantıları
T.C. Resmi Gazete e-bildirge e-beyanname e-vergi dairesi Luca Üye Girişi Mevzuat Bilgi Sistemi TURMOB e-kütüphane İŞKUR İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Gazetesi
Güncel Bilgiler
Dolar Alış : 2. TL
Dolar Satış : 5 TL
Euro Alış : 2. TL
Euro Satış : 2 TL