2014 EYLÜL AYI TAKVİMİ..... Tıklayınız
2014 EYLÜL AYI VERGİ TAKVİMİ 01/09/2014 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi 01/09/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 01/09/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 01/09/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 09/09/2014 16-31 Ağustos 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 10/09/2014 16-31 Ağustos 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 15/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 15/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 15/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 15/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 15/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 15/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 22/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 22/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 22/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 22/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 22/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 22/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 23/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 23/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 24/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 24/09/2014 1-15 Eylül 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 25/09/2014 1-15 Eylül 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 26/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi 26/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 26/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi 30/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 30/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 30/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mükellef Girişi
giriş yap
Kısayol Bağlantıları
T.C. Resmi Gazete e-bildirge e-beyanname e-vergi dairesi Luca Üye Girişi Mevzuat Bilgi Sistemi TURMOB e-kütüphane İŞKUR İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Gazetesi
Güncel Bilgiler
Dolar Alış : TL
Dolar Satış : TL
Euro Alış : TL
Euro Satış : TL